Andre tjenester

  • Trefelling
  • Asfaltering
  • Montering av lekeutstyr for lekeplasser og lignende
  • Graving- og dreneringsarbeid
  • Opprydding av diverse
  • Lift for arbeid i høyden
  • Salg av ved